Reglement

Deelnemende auto’s en equipes

 1. Wij zien graag bijzondere auto’s aan de start verschijnen.
 2. Zorg voor een volle tank bij de start.
 3. Minimaal 1 van de 2 personen van een equipe is in het bezit van een geldig rijbewijs.
 4. Deelname aan de Kiwanis Leusden Spring Drive is geheel voor eigen risico.

Verkeersregels

 1. U dient de verkeersregels in acht te nemen. Te hard rijden is niet nodig.
 2. De verkeersregels, evenals de regels die opgenomen zijn in dit reglement, kunnen door de organisatie worden gecontroleerd. Voor overtreding van de regels kunnen strafpunten worden toegekend, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. Dit ter beoordeling van de organisatie.

Algemeen

 1. De route wordt in twee delen gereden: een ochtendroute, vervolgens de lunch en dan de middagroute.
 2. Er wordt gereden volgens het bol-pijl systeem, foto-rit en kaart-lezen. Tijdens de briefing op 6 april worden deze systemen nader toegelicht.
 3. Al deze systemen kunnen zonder speciale (navigatie) apparatuur uitgevoerd worden.
 4. U ontvangt controlekaart voor het noteren van de antwoorden, stempels en de letters,
 5. Tijdens de rally kunt u controleletters en stempels tegenkomen. De letters zijn zwart , op een oranje bordje. De letter wordt genoteerd in het eerstvolgende vrije lettervakje op de controlekaart.
 6. Het is mogelijk dat u bemande of onbemande stempelposten tegenkomt. Een onbemande stempelpost wordt gemarkeerd door een oranje bordje. De stempel wordt op de controlekaart in het eerstvolgende vrije stempelvakje afgedrukt.
 7. Het is niet toegestaan om correcties aan te brengen op de controlekaart. Gecorrigeerde antwoorden worden fout gerekend.
 8. Het missen van een letter of stempelpost wordt bestraft met strafpunten. Het fout beantwoorden van een vraag wordt bestraft met strafpunten. Aan het eind van de rit wordt de controlekaart ingenomen.
 9. Tijdens de rally kan u worden gevraagd een behendigheidsproef af te leggen, deelname is niet verplicht en telt mee in een apart klassement
 10. Wanneer het reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Hierop is geen beroep mogelijk.