Rallyvoorwaarden

De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is voldaan.

In geval van afzeggen vóór 10 april 2019, wordt 50% van het inschrijfgeld teruggestort.

In geval van afzegging na 10 april 2019, wordt er geen inschrijfgeld teruggestort.

Deelname geschied geheel op eigen risico, de organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ……

De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af bij enig incident of ongeval dat, gedurende de rally, door en/of aan de equipes en/of deelnemende voertuigen is veroorzaakt.

De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af voor het niet nakomen van de wet- en regelgeving.

Equipes zullen verantwoordelijk gehouden worden voor:

  • Enig ongeval of incident waarbij zij zijn betrokken.
  • Het niet nakomen van de wet- en regelgeving in Nederland
  • Het niet melden aan de organisator van bijzonderheden met betrekking tot enig ongeval of incident, waar aansprakelijkheid uit voort kan komen.

Equipes zullen tegen de organisator geen claim indienen die voortkomt uit enig ongeval of incident dat het gevolg kan zijn van activiteiten van organisatoren en de medewerkers van het evenement.